Sportska psihologija

A

U Centru za kognitivno bihevioralnu terapiju pružamo pomoć sportašima u vidu:

 • povećanja sposobnosti koncentracije i pažnje
 • poboljšanja samopouzdanja i samopoštovanja
 • smanjenja i bolje kontrole anksioznosti
 • povećanja otpornosti na frustraciju
 • povećanja sposobnosti kontrole nivoa uzbuđenja
 • razvijanja vještine komuniciranja
 • rada na formiranju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva
 • rada na motivaciji
 • učenja vještina suočavanja sa stresom
 • psihološke pripreme neposredno pred utakmicu
 • razvijanja sposobnosti planiranja ostvarivanja ciljeva
 • razvijanja sposobnosti donošenja odluka
 • definiranja uloge pojedinca u grupi (klub, škola, porodica…)
 • nošenja sa različitim stadijima karijere (početak, vrhunac, završetak)
 • nošenja sa porazom
psiholoska pomoc za sportase