Mr.sc. kliničke psihologije Andreja Kostelić Martić, kognitivno – bihevioralna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), EMDR terapeut, ACT terapeut (Acceptance and commitment therapy)

Diplomirala je psihologiju 1992. god. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1996. magistrirala kliničku psihologiju na istom fakultetu. Školovanje je nastavila u Milanu, u Italiji, gdje je ponovno diplomirala psihologiju 1999. na privatnom Katoličkom fakultetu (Università Cattolica del Sacro Cuore), a 2006. god. završila je četverogodišnju specijalizaciju iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije u školi ASIPSE, Milano u toku koje je imala priliku se educirati iz nekoliko tečajeva: “Autogeni trening”, “Trening neurofiziološke relaksacije od Jacobsona” i “Subjective well being training”. Nakon specijalizacije educirala se u tehnici EMDR “Eye movement desensitization and reprocessing (američka tehnika za elaboraciju trauma. Danas se smatra prvim izborom u terapiji trauma). Te je nakon položenog prvog i naprednog stupnja, 2008. godine, položila ispit za dobivanje europske diplome “EMDR practitioner”.

Andreja Kostelić Martić
Mr.sc. kliničke psihologije Andreja Kostelić-Martić,
bihevioralno – kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)
Diplomirala je psihologiju 1992. god. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1996. magistrirala kliničku psihologiju na istom fakultetu. Školovanje je nastavila u Milanu, u Italiji, gdje je ponovno diplomirala psihologiju 1999. na privatnom Katoličkom fakultetu (Università Cattolica del Sacro Cuore), a 2006. god. završila je četverogodišnju specijalizaciju iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije u školi ASIPSE, Milano u toku koje je imala priliku se educirati iz nekoliko tečajeva: “Autogeni trening”, “Trening neurofiziološke relaksacije od Jacobsona” i “Subjective well being training”.
Andreja Kostelić Martić

Andreja Kostelić Martić

Nakon specijalizacije educirala se u tehnici EMDR “Eye movement desensitization and reprocessing (američka tehnika za elaboraciju trauma. Danas se smatra prvim izborom u terapiji trauma). Te je nakon položenog prvog i naprednog stupnja, 2008. godine, položila ispit za dobivanje europske diplome “EMDR practitioner”.

Iskustvo

Sedam godina radila je kao stažistica iz psihoterapije u Klinici za rad iz Milana. Suradnja s Klinikom za rad obuhvaćala je psihoterapijski rad sa žrtvama mobinga (psihološko zlostavljanje na poslu) i prevenciju mobinga u obliku predavanja na tečajevima o mobingu i njegovoj prevenciji.
Surađivala je i sa Centrom za profesionalno osposobljavanje i usavršavanje LASAT gdje je držala predavanja iz nekoliko predmeta: Komunikacija, Dijagnosticiranje – analiza ličnosti, Profesionalna orijentacija i selekcija.
Istovremeno je obavljala i svoju privatnu psihoterapijsku praksu u privatnom studiju u Milanu od 2000. do 2010. godine kada se odlučila vratiti živjeti u Hrvatsku.
2010. osnovala je Centar za kognitivno – bihevioralnu terapiju u Zagrebu.

Istraživanja i suradnje

Poseban znanstveni interes usmjerila je prema testovima ličnosti, pa je zajedno sa sveučilišnom prof. dr. sc. Natašom Jokić-Begić prevela i 2003. u Zagrebu objavila priručnik za projektivni test ličnosti Wartegg – test crtanja.

Problematika mobinga

U Hrvatskoj je poznata po svom radu vezanom uz pojam mobinga, psihološkog maltretiranja na poslu. Izdala je i prvu knjigu o mobingu 2005. godine u izdanju Školske knjige „Mobing: psihičko maltretiranje na radnome mjestu (kako prepoznati mobing, kako se obraniti i kako ga spriječiti).
2017. godine izdala je svoju drugu knjigu „Napadaj panike ili neka teška bolest“ . Kako prepoznati napadaj panike i kako si pomoći u okviru kognitivno – bihevioralne terapije. U izdanju Medicinske naklade.

Edukacije

Specijalizacija iz kliničke psihologije
Kognitivno bihevioralna terapija
Emdr terapija
2018. i 2019. sudjelovala je i u edukacijama iz: Mindfulnessa, Schema therapy i ACT-a (Acceptance and commitment therapy).

Izdane knjige

Mobing | Psihološko maltretiranje na radnom mjestu

Knjiga je izdana 2005. godine u izdanju Školske knjige, „Mobing: psihičko maltretiranje na radnome mjestu (kako prepoznati mobing, kako se obraniti i kako ga spriječiti).

Mobing_Andreja Kostelic Martic

Napadaj panike ili neka teška bolest?

Knjiga „Napadaj panike ili neka teška bolest?“  Kako prepoznati napadaj panike i kako si pomoći u okviru kognitivno – bihevioralne terapije izdana je 2017. godine u izdanju Medicinske naklade.

 

Napadaj panike ili neka teska bolest_Andreja Kostelic Martic

Napadaj panike ili neka teška bolest? 2. izdanje

Kostelić-Martić A.: “Napadaj panike ili neka teška bolest” (kako prepoznati napadaj panike i kako si pomoći u okviru kognitivno – bihevioralne terapije)
Drugo dopunjeno izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, Hrvatska, 2023.

Napadaj panike ili neka teska bolest_Andreja Kostelic Martic
Sudjelovala je na velikom broju konferencija, a izdala je i nekoliko članaka. Zanimljiv je članak o EMDR tehnici koja još uvijek nije dovoljno poznata kod nas pa ga možete naći u: Psihoterapija: škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas. Ur.: Jukić V., Pisk Z. Medicinska naklada. Zagreb, 2008 pod naslovom: Kostelić-Martić A.: “Desensibilizacija i reprocesiranje pokretima očiju (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)”.
Psihološku pomoć pruža na hrvatskom i talijanskom jeziku.

U terapijskom radu posebno se bavi ovim područjima:

Anksiozni poremećaji (napadaji panike, fobije, akutna stresna stanja, PTSP itd.)

Poremećaji raspoloženja (depresija)

Stres na poslu i mobing

Partnerski problemi

Sportska psihologija

Elaboracija trauma sa EMDR metodom

i

Objavljeni radovi i knjige

Jokić-Begić N., Kostelić-Martić A., Nemčić-Moro I.: “Mobing” – moralna zlostavljanja na random mjestu , Socijalna psihijatrija, Vol. 31, N° 1, 2003, 25-33. (Hrvatska)

Kostelić-Martić A., Jokić-Begić N.: Priručnik: Wartegg test crteža, Hrvatska, 2003. Autorice su otkupile i autorska prava za primjenu ovog testa ličnosti u Hrvatskoj.

Kostelić-Martić A.: Mobing: psihološko maltretiranje na radnom mjestu (kako prepoznati mobing, kako se obraniti i kako spriječiti mobing), Školska knjiga, Zagreb, Hrvatska, 2005. (Prva knjiga o mobingu u Hrvatskoj)

Kostelić-Martić A.: “Načini pomoći žrtvama mobinga i prevencija mobinga” U: Mobing.Ur.: Bodiroga Vukobrat N, Frančišković T, Pernar M. Društvo psihologa primorsko-goranske županije. Rijeka, 2006.

Kostelić-Martić A.: “Prevencija mbbinga i načini pomoći žrtvama mobinga”, TEMIDA časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, N° 4, prosinac 2006, 11-16. (Srbija)

Kostelić-Martić A.: “Mobbing” – psihičko nasilje na radnom mjestu”, HRM Human Resource Management Magazine, N° 15, veljača 2007, 26-32. (Slovenija)

Kostelić-Martić A.: “Glavni ciljevi vještačenja biološke štete u slučaju mobinga” i EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) kao dodatna metoda za liječenje psihičkih posljedica traumatskih iskustava vezanih za mobing u okviru kognitivno-bihevioralne psihoterapije” U: Mobbing. Prikazi slučajeva Ur.: Bodiroga Vukobrat N, Frančišković T, Pernar M. Društvo psihologa primorsko-goranske županije. Rijeka, 2008.

Kostelić-Martić A.: “Desensibilizacija i reprocesiranje pokretima očiju ( Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)” U: Psihoterapija: škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas. Ur.: Jukić V., Pisk Z. Medicinska naklada. Zagreb, 2008.

Kostelić-Martić. A,: “Mobing u radnoj organizaciji, posljedice i prevencija” U: Era nove ekonomije i novih zanimanja – stres i mobing, Ur. Mustajbegović J., Russo A., Naklada Bošković, Split, 2012.

Kostelić – Martić A.: „Metoda EMDR i kognitivno-bihevioralna terapija u tretmanu fobije od krvi i injekcija“, Socijalna psihijatrija, Vol. 43. No. 4, 2015., 219-226. (Hrvatska).

Kostelić-Martić A.: “Napadaj panike ili neka teška bolest” (kako prepoznati napadaj panike i kako si pomoći u okviru kognitivno – bihevioralne terapije), Medicinska naklada, Zagreb, Hrvatska, 2017.