Kognitivno-bihevioralna terapija

Ciljevi, tijek tretmana i tehnike

Ciljevi individualne kognitivno-bihevioralne terapije

Z

Djelovati

Djelovati na psihičke i psihosomatske simptome (anksioznost, depresiju, psihosomatske poteškoće itd.).

w

Podučavati

Podučiti klijenta samoupravljanju na sljedećim razinama:
1. kognitivnoj
2. emotivno-vegetativnoj
3. na razini ponašanja

Povećati

Povećati samopoštovanje, samoefikasnost i samokontrolu (tehnike samopromatranja, samoocjenjivanja i samonagrađivanja).

Razviti

Razviti sposobnost podnošenja stresnih životnih situacija (coping tehnike – tehnike suočavanja sa stresom i modifikacije nagrađivanja).

.

 

Tijek tretmana

Da bi se ostvarila prva dva cilja primjenjuju se tehnike relaksacije i disanja, sistematska desenzitizacija, tehnike imaginacije, preplavljivanje, “cijepljenje” protiv stresa, pozitivno mišljenje i problem solving, kognitivno restrukturiranje, planiranje ugodnih aktivnosti te trening asertivnosti i socijalnih sposobnosti (vještina), itd..

Postavljanje indikacije za KBT

Definiranje problema

Identifikacija okolinskih olakšavajućih ili otežavajućih čimbenika

Upoznavanje klijenta s racionalom tretmana

Zajedničko postavljanje ciljeva

Provođenje tretmana uz poticanje samopomoći

Praćenje

U okviru kognitivno bihevioralnog tretmana koristimo sljedeće tehnike koje obuhvaćaju rad na tri aspekta:

Emocijama

Mislima

Ponašanju

Emocije

• Sistematska desenzitizacija,
• Preplavljivanje,
• “Cijepljenje” protiv stresa
• EMDR (“Eye Movement Desensitization and Reprocessing”),
• Tehnike relaksacije (Progresivna mišićna relaksacija, Autogeni trening) i tehnike dubokog disanja
• Tehnike imaginacije,
• Tehnike za kontrolu emocija (npr. kontrola ljutnje)

Misli

• Kognitivna restrukturacija (identifikacija i izazivanje automatskih misli i iracionalnih ideja, formiranje racionalnih misli, otkrivanje i uklanjanje kognitivnih distorzija, mijenjanje bazičnih uvjerenja i pretpostavki)
• Refokusiranje pažnje, zaustavljanje misli (stop tehnika)
• Tehnike pozitivnog mišljenja.

Ponašanje

• Promjena i traženje pozitivnog potkrepljenja u okolini,
• Tehnike izlaganja (preplavljivanje),
• Modeliranje
• Planiranje ugodnih aktivnosti
• Planiranje aktivnosti, probe ponašanjakontrola ljutnje)

Tehnike

Složene tehnike koje uključuju rad na sva tri područja (misli, emocije, ponašanje)

|

"Coping"

tehnike (tehnike suočavanja sa stresom)
|

Rješavanje problema

“problem solving”

|

Tehnike

za poboljšanje samopouzdanja, samoefikasnosti i autokontrole

|

Lokus kontrole

(vanjski i unutarnji), optimizam

|

Trening asertivnosti

i socijalnih sposobnosti (vještina)

|

“Well being”

tečaj, kako biti sretan