Petar Fabijanić, mag.psych.

Petar Fabijanić rođen je 1980. godine. Završio je studij psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Certificirani je kognitivno bihevioralni terapeut s višegodišnjim iskustvom. Završio je osnovnu edukaciju za ACT-terapeuta (Acceptance and commitment therapy). Vanjski je suradnik na katedri za Zdravstvenu psihologiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu gdje drži nastavu iz nekoliko predmeta. Aktivni je član Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog udruženja za bihevioralno – kognitivne terapije.

Petar Fabijanic - psihoterapeut

Iskustvo

Kognitivno bihevioralnom terapijom se bavi od 2015. od kada je u sklopu supervizije radio s klijentima s različitim psihičkim poremećajima i širokog raspona dobi. A još od studentskih dana volontirao je na telefonu za psihološku pomoć TESA i SOS liniji Hrabrog telefona.
Šest godina je na Hrvatskim studijima držao nastavu iz Kliničke psihologije, Psihodijagnostike, Mjerenja u psihologiji i drugih metodoloških predmeta. U sklopu organizacije nastave surađivao je s raznim kliničkim odjelima (Odjel za psihološku medicinu, Odjel za neuropsihologiju na Rebru).
Kao volonter surađivao je sa savjetovalištem Visoke policijske škole kao terapeut-savjetnik, a u svojstvu psihologa bio je UNICEF-ov volonter u tranzitnim migrantskim centrima Opatovac i Slavonski Brod.
U Borovu d.d. bio je interni trener gdje je bio zadužen za selekciju kandidata te osmišljavanje i provedbu radionica prodajnih vještina.

Istraživanja i suradnje

Kao vanjski suradnik na Zdravstvenom veleučilištu, držao je nastavu iz Komunikacijskih vještina i Metodologije istraživanja.
U sklopu rada na odjelu Psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, razvio je u koautorstvu test općih intelektualnih sposobnosti „DF40 – U“ koji je uvršten u službeni popis psihodijagnostičkih sredstava Hrvatske psihološke komore. Taj test se upotrebljavao dugi niz godina u selekcijske svrhe kandidata za upis na fakultet, a sada se koristi za poslovnu selekciju preko online platforme „Posao na dlanu“. Razvio je i test perceptivne brzine i pažnje „Percept“ koji se koristi također u selekcijske svrhe preko online platforme.

Povremeno surađuje s državnim institucijama i privatnim kompanijama (Ledo d.o.o., Visoka policijska škola, Zagreb International Medical Summit) u osmišljavanju i provođenju istraživanja i edukacija s psihološkim temama (Rad sa stresom, Prodajne vještine, Burnout na poslu).
U sklopu znanstvenog rada koautor je nekoliko znanstvenih publikacija: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/304336

Edukacija

Kognitivno bihevioralna terapija – europski certifikat za kognitivno-bihevioralnog terapeuta Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije
Osnovna edukacija za ACT-terapeuta (Acceptance and commitment therapy)
Završena edukacija za rad s asocijativnim kartama
Završena edukacija za rad na Hrabrom telefonu (SOS linija).
Završena edukacija za rad na telefonu za psihološko savjetovanje TESA.