Post traumatski stresni poremećaj (PTSP)
U DSM – IV (Dijagnostički i statistički priručnik za društvene poremećaje, američka psihijatrijska udruga, 1996), tj. u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za psihičke poremećaje, opisani su dijagnostički kriteriji za posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).

Evo najvažnijih:

Post traumatski stresni poremećaj (PTSP)

Dijagnostički kriteriji za PTSP

A | Osoba je bila izložena traumatskom događaju koji je uključivao oba sljedeća navoda:

1. Osoba je proživjela, prisustvovala ili se suočila s događajem ili događajima koji su predstavljali

Otvorite za više

1. Osoba je proživjela, prisustvovala ili se suočila s događajem ili događajima koji su predstavljali izravnu ili potencijalnu smrtnu opasnost, ranjavanje ili ugroženost osobnog ili tudeg fizičkog integriteta

2. Kao odgovor na traumatsku situaciju pojavljuje se intenzivan strah, osjećaj bespomoćnosti ili užasnutosti

B | Traumatski se događaj stalno proživljava na jedan (ili više) sljedećih načina:

Kao povratna i nametljiva sjećanja na događaj, uključujući slike, misli, percepcije

Otvorite za više
 • kao povratna i nametljiva sjećanja na događaj, uključujući slike, misli, percepcije
 • kao ponavljanje uznemirujućih snova o događaju
 • osoba se ponaša i osjeća kao da se traumatski događaj ponovno zbiva (osjećaj ponovnog proživljavanja situacije, iluzije, halucinacije, epizode disocijativnih flashbackova, uključujući i one koji se pojavljuju pri buđenju ili intoksikaciji alkoholom ili drogama)
 • intenzivan psihološki stres pri izloženosti unutarnjim ili vanjskim podražajima koji simboliziraju traumatski događaj ili podsjećaju na njega
 • psihološka reaktivnost na izlaganje internalnim ili eksternalnim* podražajima (*Unutrašnjim/osobnim i vanjskim podražajima) koji su slični nekom aspektu traumatskog događaja.

C | Stalno izbjegavanje podražaja vezanih za traumu i smanjena opća reaktivnost (koja nije postojala prije traume) indicirana trima (ili s više) sljedećih simptoma:

Nastojanjem da se izbjegnu misli, osjećaji ili razgovor vezan za traumu

Otvorite za više
 • nastojanjem da se izbjegnu misli, osjećaji ili razgovor vezan za traumu
 • nastojanjem da se izbjegnu aktivnosti, mjesta i osobe koje podsjećaju na traumu
 • nesposobnošću prisjećanja nekog važnog elementa traume
 • zamjetno smanjenim interesom ili sudjelovanjem u značajnim aktivnostima
 • osjećajem odvojenosti ili otuđenja od drugih osoba
 • smanjenom afektivnošću (npr. nesposobnošću da se nekoga voli)
 • osjećajem besperspektivnosti (npr. osoba smatra da neće ostvariti karijeru, brak, imati djecu).

D | Stalni simptomi pojačane pobuđenosti (koji nisu postojali prije traume), indicirani dvama (ili s više) sljedećih obilježja:

Otežanim usnivanjem ili održavanjem sna, razdražljivošću ili ispadima ljutnje

Otvorite za više
 • otežanim usnivanjem ili održavanjem sna
 • razdražljivošću ili ispadima ljutnje
 • otežanim koncentriranjem
 • hipervigilitetom
 • pretjeranom reaktivnošću na iznenadne i alarmantne podražaje

E | Trajanje smetnji dulje od mjesec dana

F | Poremećaj uzrokuje klinički značajne smetnje ili remeti socijalno, radno ili drugo funkcioniranje.

David Kinchin | Post-traumatic stress Disorder (1998)

David Kinchin (1998) u svojoj knjizi Post-traumatic stress Disorder: the invisibile injury navodi grupe visokog rizika od PTSP-a i postotke rizika.
Tablica Grupe visokog rizika od PTSP-a i postoci rizika Kinchin-1998