Pozitivni efekti umjetnosti na psiho-fizičko zdravlje

Svjetska zdravstvena organizacija (OMS) 2019. godine napravila je dokument analize velikog broja istraživanja (od 2000. do 2019.) na engleskom i ruskom jeziku koja bi ukazivala na pozitivan utjecaj umjetnosti na zdravlje. „Koji su dokazi za ulogu umjetnosti u poboljšanju zdravlja i blagostanja“. (What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review.)

Izvješće u kojem je 900 publikacija od kojih je preko 200 preglednih radova i meta-analiza u kojima se obrađivalo preko 3000 radova te 700 pojedinačnih studija u svijetu, pokazalo je važnu ulogu umjetnosti što se tiče prevencije bolesti, promocije zdravlja i liječenje i nošenje sa bolestima.
Mnoge države u svijetu su već na osnovu rezultata tih istraživanja izradili nacionalne programe za prevenciju bolesti, promociju zdravlja te liječenja i nošenja sa bolestima.
U ove dvije zadnje godine COVID krize, narušeno je bio – psiho – socijalno zdravlje društva stoga su više nego potrebni novi programi.
Pogledajmo najvažnije rezultate istraživanja.

Pozitivni efekti umjetnosti na psiho-fizičko zdravlje-report-naslovnica

U istraživanjima je bilo analizirano nekoliko kategorija umjetnosti:

1. Izvedbena umjetnost (npr. kazalište, ples, pjevanje, muzika, film)

2. Vizualna umjetnost, dizajn, zanati (slikanje, fotografija, skulpture, tekstil i ostali proizvodi dizajna i zanata)

3. Književnost (pisanje, čitanje, sudjelovanje na književnim festivalima)

4. Kultura (muzeji, galerije, umjetničke izložbe, koncerti, kazalište, društvena događanja, kulturni festivali i izložbe)

5. Online umjetnost, digitalna i elektronska (animacije, izrada filmova, kompjuterska grafika)

Definicija zdravlja je uzeta od Svjetske zdravstvene organizacije (OMS):

„Zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti.“

Rezultati istraživanja su bili podijeljeni u dvije velike tematske kategorije: prevencija i promocija i nošenje (upravljanje) sa bolesti i liječenje
U tablici možete vidjeti rezultate analiza koji pokazuju pozitivnu povezanost umjetnosti sa različitim područjima.

Prevencija i promicanje zdravlja

Društvene determinante zdravlja

• Socijalna kohezija
• Socijalne nejednakosti i nepravde

Razvoj djeteta

• Odnos majke – djeteta
• Riječi i jezik
• Stupanj obrazovanja

Ponašanja koja promoviraju zdravlje

• Živjeti na zdrav način
• Uključivanje u liječenje
• Komunikacija za zdravlje
• Stigma vezana za zdravlje
• Uključivanje marginaliziranih grupa ili onih koje su teško dostupne

Prevencija zdravlja

• Blagostanje (well-being)
• Mentalno zdravlje
• Kognitivno propadanje
• Ranjivost
• Prerana smrt

Pomoć i skrb

• Razumijevanje zdravlja
• Komunikacijske i kliničke vještine
• Podrška pomagačima i davateljima skrbi

Upravljanje i liječenje

Mentalne bolesti

• Perinatalne mentalne bolesti
• Slabe i umjerene mentalne bolesti
• Teške mentalne bolesti
• Traume i zlostavljanja

Akutna stanja

• Prerano rođena novorođenčad
• Bolnička njega (skrb)
• Kirurgija i invazivni postupci
• Intenzivna terapija

Neurorazvojne i neurološke smetnje

• Autizam
• Cerebralna paraliza
• Moždani udar
• Moždane stečene lezije
• Degenerativne neurološke smetnje
• Demencija

Kronične degenerativne bolesti

• Rak
• Bolesti dišnog sustava
• Dijabetes
• Kardiovaskularne bolesti

Skrb pred kraj života

• Palijativna skrb
• Tugovanje nakon smrtnog slučaja

.

 

UKLJUČENOST

Sve ove navedene pozitivne efekte umjetnost izaziva preko različitih vrsta uključenosti:

Angažman (uključenost) estetski

Angažman preko tema o zdravlju

Interakcija sa kontekstom skrbi

Evokacija emocija

Uključivanje imaginacije

Kognitivna stimulacija

Socijalna interakcija

Fizička aktivnost

Senzorna aktivacija

Pozitivni efekti umjetnosti na psiho-fizičko zdravlje-report-naslovnica

Svaka komponenta umjetničke aktivnosti može izazvati različite odgovore: psihološke, fiziološke, socijalne i različita ponašanja koji su onda uvjetno vezani za rezultate vezane za zdravlje.
Na primjer: estetska i emotivna komponenta umjetničkih aktivnosti mogu dati mogućnost emotivnoj ekspresiji, regulaciji emocija i redukciji stresa. A znamo da je stres rizični faktor za pojavu i/ili progresiju niza patologija (bolesti) između ostalih i kardiovaskularne bolesti i tumori.

Iz kojih su sve istraživanja navedeni ovi rezultati tj. referencije za ta istraživanja, njih 962 možete naći u originalnom radu na engleskom „What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review na slijedećem linku: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf