Edukacija
“Wartegg test ličnosti” – napredni
Od 2004. godine, od kada je ovaj test u Hrvatskoj postao dostupan, za njegovu primjenu obučeno je preko 500 psihologa. Iskustva su pokazala kako je test izrazito primjenjiv u svakodnevnoj praksi psihologa (kliničkoj, organizacijskoj, školskoj). No, kao i kod drugih projektivnih testova, vještina adekvatne interpretacije neposredno je ovisna o iskustvu i znanju i njihovoj interakciji.

Edukaciju vode dr. sc. Nataša Jokić-Begić, izv.prof.. i mr. sc. Andrea Kostelić-Martić, kliničke psihologinje s dugogodišnjih iskustvom u kliničkom radu te u primjeni Wartegg testa, a ujedno i autorice priručnika.

Wartegg test crteža - test ličnosti - za psihologe

«U Hrvatskoj imamo vrlo malo projektivnih tehnika za koje su poznate metrijske ili bilo kakve druge karakteristike. Stoga osjećamo nelagodu pri korištenju projektivnih tehnika u psihologijskoj procjeni, ali u svakodnevnom radu ih svi koristimo. Wartegg test crteža je već četrdesetak godina u uporabi diljem Europe, a 2000. godine je predstavljen i našoj stručnoj javnosti na godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa. Iskustva iz Italije govore o korisnosti ove tehnike u dijagnostici i praćenju poboljšanja u psihoterapiji. Naročito se pokazao učinkovit u situacijama kada ispitanik ima “korist” od rezultata psihologijske obrade. Kao što svi znamo objektivni testovi su u takvim situacijama gotovo nekorisni, jer je mogućnost kontrole odgovora na njima velika. Ovom tehnikom, ako ćemo kao psiholozi savjesno “čuvati” načine interpretacije, dobit ćemo moćno dijagnostičko sredstvo. Test je jednostavan, vrlo lagan i ekonomičan za primjenu, rado prihvaćen od ispitanika, nudi bogatstvo informacija, a grafička forma je najbolja za analizu sadržaja koji nisu pod svjesnom kontrolom. Test, naravno, ima i nedostataka, a osnovni je, po našem mišljenju, složenost kriterija po kojem se vrednuju rezultati, kao i nedovoljno razrađena teorijska podloga. No, to ne umanjuje korisnost ove tehnike koja predstavlja izuzetan doprinos u našem svakodnevnom profesionalnom radu.»

Izvadak iz predgovora Priručnika za Wartegg test crteža doc.

Autorice mr. sc. Andreje Kostelić-Martić i dr. sc. Nataše Jokić-Begić, doc.

Za koga je namijenjena edukacija

“Wartegg test ličnosti” - napredni

Ova napredna edukacija namijenjena je isključivo onim psiholozima koji su završili osnovnu edukaciju. U sklopu jednodnevne edukacije imat ćete priliku produbiti svoja znanja o interpretaciji rezultata testa. Naglasak će biti na praktičnom rješavanju nejasnoća i nedoumica koje se javljaju u svakodnevnoj primjeni. U prvom dijelu pažnja će biti usmjerena na pružanje odgovora na najčešća pitanja i nedoumice koji se javljaju primjenom Wartegg testa crteža. U drugom dijelu, sudionici će imati priliku prikazati slučajeve iz svoje prakse, donijeti na uvid protokole ispitanika (i ostale testne rezultate), te će rad biti organiziran na konkretnim primjerima. Dio radionice će biti posvećen načinima iznošenja rezultata testiranja Wartegg testom crteža u nalazima.

Prijavite se

Edukacija je prijavljena Hrvatskoj psihološkoj komori u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja.

Ukoliko ste zainteresirani za ovu edukaciju kontaktirajte nas na telefon 01 / 377 4616 ili nam pošaljite e-mail: centarkbt@gmail.com