Edukacija

“Subjective well being training” radionica “kako biti sretan”

Subjective well-being training. Što moramo poduzeti da bi bili sretni.
U radionici će biti prikazana 14 principa psihologa Fordyce-a, M.W. (1983) koja moraju biti zadovoljena da bi bili sretni.
Osim kratkog prikaza teorije, svaki od 14 principa biti će analiziran preko praktičnih zadataka.
Radionica je korisna svima koji sudjeluju u direktnom radu sa pacijentima ili kao psiholozi, psihijatri, psihoterapeuti a i svima ostalima koji žele proraditi na sebi i koji žele naučiti biti sretniji.
“Subjective well being training” radionica "kako biti sretan"
Najvažniji od 14 principa po Fordyce je onaj koji je naveo kao zadnji četrnaesti po redu a to je: „Smatrati vlastitu sreću najvažnijim ciljem“.