Edukacija
Mobing (psihološko maltretiranje na radnom mjestu) i stres na radu
Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju organizira edukaciju “Mobing (psihološko maltretiranje na radnom mjestu) i stres na radu”

Edukaciju vodi mr. sc. Andrea Kostelić-Martić, klinička psihologinje s dugogodišnjih iskustvom u kliničkom radu, te autorice knjige „Mobing: psihičko maltretiranje na radnome mjestu (kako prepoznati mobing, kako se obraniti i kako ga spriječiti).

Mobing (psihološko maltretiranje na radnom mjestu) i stres na radu

Sadržaj edukacije

1. OPĆENITO O “MOBBINGU”

1.1. Što je mobbing (definicija)
1.2. U čemu se sastoji mobbing, koje su to mobbizirajuće aktivnosti?
1.3. Vrste mobbinga
1.4. Učestale karakteristike mobbera (onaj koji mobbizira), žrtve i radnih organizacija u kojima postoje slučajevi mobbinga
1.5. Epidemiološki podaci
1.6. Faze mobbinga

2. POSLJEDICE MOBBINGA

2.1. Prve reakcije žrtava mobbinga
2.2. Posljedice mobbinga na zdravlje
2.3. Ostale posljedice mobbinga za pojedinca, za radnu organizaciju i za cijelo društvo
2.4. Zadaci psihologa (psihodijagnostika)
2.5. Moguće dijagnoze u slučaju mobbinga (Iskustvo u Klinici za rad u Milanu)
2.6. Vrste pomoći žrtvama mobbinga

3. PREVENCIJA

3.1. Primarna (prevencija stresa, rad na motivaciji za rad, davanje velike vrijednosti pojedincu, planiranje razvoja karijere ecc.)
3.2. Sekundarna (savjetovanje, medijacija)
3.3. Tercijarna (rana dijagnoza, grupe samopomoći, rehabilitacija u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama, zakoni)

4. MOBBING, STRES, KONFLIKTI

4.1. Sličnosti i razlike
4.2. Radni stres
4.3. Prevencija radnog stresa u radnim organizacijama

5. PRAKTIČNI DIO

5.1. Prikaz istinitih primjera mobbinga u radnim organizacijama – rad u grupama
5.2. Provjera znanja