Edukacija
“Komunikacija i asertivnost radionica”
Cilj ove radionice je dati psiholozima neka osnovna znanja iz komunikacije verbalne i neverbalne (kako aktivno slušati, neverbalni znakovi, prepoznavanje emocija) te znanja o komunikacijskim stilovima: asertivni, pasivni i agresivni.

Najveća pozornost biti će na asertivnom stilu.

Edukacija-asertivnost
Asertivnost je sposobnost izražavanja mišljenja, prava, želja, potreba, emocija bez osjećaja anksioznosti i osjećaja krivnje i poštujući druge osobe i samoga sebe. Asertivnost je socijalna sposobnost, operativni model koji nam omogućuje da komuniciramo sa drugima na efikasan način.

Biti će objašnjene tehnike davanja kritika i davanja komplimenata te tehnike obrane na kritike. Praktični dio će se odvijati kroz upotrebu upitnika o asertivnosti te role playing.

Edukacija je organizirana na taj način da će je psiholozi moći u potpunosti i po jednakom modelu upotrijebiti u radu sa svoji klijentima (djecom, adolescentima u školi, odraslima, radnicima u radnoj organizaciji /menagerima/ ili pacijentima sa različitim psihičkim poremećajima).