photo

Čime se bavimo


Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju

Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju bavi se proučavanjem psihičkih poremećaja, njihovim dijagnosticiranjem i pružanjem psihološke pomoći preko različitih psiholoških tretmana. Pojam psihološke pomoći obuhvaća primjenu različitih psiholoških tretmana i tehnika koji pripadaju kognitivno bihevioralnom pristupu u tretiranju psihičkih tegoba, razne vrste savjetovanja u grupnoj ili individualnoj formi, te edukacije o razlozima pojave psihičkih smetnji i mogućnostima njihovog otklanjanja.

Psihološke smetnje zbog kojih se možete obratiti Centru za kognitivno bihevioralnu terapiju su sljedeće:

 • anksiozne smetnje - panični napadi, opsesivno kompulzivni poremećaj, specifične fobije, socijalne fobije, post traumatski stresni poremećaj (traume u životu: smrt, nesreće, fizički napadi, psihološko maltretiranje itd.)
 • depresivne smetnje
 • poremećaj prilagodbe vezan za mobing (psihološko maltretiranje na radnom mjestu) i stres na radu
 • partnerski problemi
 • poteškoće u učenju djece i mladih
 • poteškoće vezane za postizanje uspjeha u sportu (pad u samopoštovanju, pad u motivaciji itd.)
 • poteškoće vezane za samopoštovanje, samoefikasnost i samokontrolu
 • transseksualnost

U okviru kognitivno bihevioralnog tretmana koristimo sljedeće tehnike koje obuhvaćaju rad na tri aspekta: emocijama, mislima i ponašanju:

EMOCIJE

 • Sistematska desenzitizacija,
 • Preplavljivanje,
 • “Cijepljenje” protiv stresa
 • EMDR (“Eye Movement Desensitization and Reprocessing”),
 • Tehnike relaksacije (Progresivna mišićna relaksacija, Autogeni trening) i tehnike dubokog disanja
 • Tehnike imaginacije,
 • Tehnike za kontrolu emocija (npr. kontrola ljutnje)

PONAŠANJE

 • Promjena i traženje pozitivnog potkrepljenja u okolini,
 • Tehnike izlaganja (preplavljivanje),
 • Modeliranje
 • Planiranje ugodnih aktivnosti
 • Planiranje aktivnosti, probe ponašanja

MISLI

 • Kognitivna restrukturacija (identifikacija i izazivanje automatskih misli i iracionalnih ideja, formiranje racionalnih misli, otkrivanje i uklanjanje kognitivnih distorzija, mijenjanje bazičnih uvjerenja i pretpostavki)
 • Refokusiranje pažnje, zaustavljanje misli (stop tehnika)
 • Tehnike pozitivnog mišljenja.

Složene tehnike koje uključuju rad na sva tri područja (misli, emocije, ponašanje)

 • “Coping” tehnike (tehnike suočavanja sa stresom),
 • Rješavanje problema (“problem solving”),
 • Tehnike za poboljšanje samopouzdanja, samoefikasnosti i autokontrole
 • Lokus kontrole (vanjski i unutarnji), optimizam
 • Trening asertivnosti i socijalnih sposobnosti (vještina)
 • “Well being” tečaj, kako biti sretan.

Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju 2011.