Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić rođena je 1. kolovoza 1964. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je psihologiju 1987. godine. Na istom je fakultetu magistrirala, a doktorat je stekla na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine. U zvanje docenta u polju psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija je izabrana 2001. godine, u zvanje izvanrednog profesora izabrana je 2006. godine, a u zvanje redovitog profesora 2011. godine.

Na matičnom fakultetu voditeljica je više obaveznih i izbornih kolegija na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Sudjeluje i u diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pod njezinim mentorstvom obranjen je veći broj diplomskih, magistarskih, specijalističkih i doktorskih radova.

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić rođena je 1. kolovoza 1964. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je psihologiju 1987. godine. Na istom je fakultetu magistrirala, a doktorat je stekla na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine. U zvanje docenta u polju psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija je izabrana 2001. godine, u zvanje izvanrednog profesora izabrana je 2006. godine, a u zvanje redovitog profesora 2011. godine.

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

Na matičnom fakultetu voditeljica je više obaveznih i izbornih kolegija na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Sudjeluje i u diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pod njezinim mentorstvom obranjen je veći broj diplomskih, magistarskih, specijalističkih i doktorskih radova.

Akademski rad

Osmislila je novi Poslijediplomski specijalistički studij iz kliničke psihologije, kojega je voditelj i na kojem uspješno studira treća generacija studenata. Članica je Vijeća poslijediplomskih studija Filozofskog fakulteta. Članica je Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, te koordinatorica za studente s invaliditetom Filozofskog fakulteta. Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatskog udruženja za kognitivno-bihevioralne terapije (čija je potpredsjednica), Hrvatskog društva za neuroznanost, te Društva za kliničku genetiku Hrvatske. Predsjednica je Povjerenstva za vježbenike Hrvatske psihološke komore. Nacionalni je predstavnik u međunarodnom udruženju za istraživanje stresa i anksioznosti (Stress and Anxiety Research Society).

Istraživanja i suradnje

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić svoj je znanstveni interes otpočetka vrlo aktivno usmjerila u područje kliničke i zdravstvene psihologije prije svega prema istraživanju etioloških čimbenika anksioznosti, pojavnih oblika anksioznih poremećaja i njihovom liječenju, te istraživanju transseksualnosti. Od 2003.-2006. god. bila je uključena kao istraživač u znanstveni projekt MZOŠ “Biopsihosocijalne odrednice doživljavanja i ponašanja u zdravlju i bolesti”. U projektnom razdoblju 2007.-2012.god. bila je voditeljica znanstvenog projekta “Anksioznost i depresivnost u cjeloživotnoj perspektivi”, te voditeljica programa “Psihičko zdravlje u cjeloživotnoj perspektivi: rizični i zaštitni čimbenici”.

Projekti

Aktivno je bila uključena u dva Tempus projekta Sveučilišta u Zagrebu: „Developing university counseling and advisory services” i „Tempus EduQuality – Obrazovanje za jednake mogućnosti na hrvatskim sveučilištima“.

Nagrade

Dobitnica je nagrade Hrvatske psihološke komore „Snježana Biga Friganović“ 2013. godine za značajan doprinos unapređenju statusa psihologa u društvu te razvoju i afirmaciji psihološke djelatnosti, te priznanja Hrvatskog psihološkog društva „Marulić: Fiat Psychologia” 2007. godine za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.

Objava radova

Tijekom 2014. g. vodila je projekt “Provjera modela manjinskog stresa na seksualnim manjinama u Hrvatskoj”. Aktivno je sudjelovala na više međunarodnih i domaćih stručnih i znanstvenih skupova, te je objavila 50-ak znanstvenih i stručnih članaka i više poglavlja u udžbenicima, knjigama, priručnicima. Sudjelovala je u organizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija. Recenzirala je više udžbenika i knjiga te veći broj članaka za međunarodne i domaće časopise koji su zastupljeni u citirajućim publikacijama.

Znanstveni interes

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić svoj je znanstveni interes otpočetka vrlo aktivno usmjerila u :

područje kliničke i zdravstvene psihologije

istraživanju etioloških čimbenika anksioznosti

pojavnih oblika anksioznih poremećaja i njihovom liječenju

istraživanju transseksualnosti