photo

Edukacija
- “Subjective well being training” radionica "kako biti sretan"

 

Subjective well-being training. Što moramo poduzeti da bi bili sretni.

U radionici će biti prikazana 14 principa psihologa Fordyce-a, M.W. (1983) koja moraju biti zadovoljena da bi bili sretni.

Osim kratkog prikaza teorije, svaki od 14 principa biti će analiziran preko praktičnih zadataka.

Radionica je korisna svima koji sudjeluju u direktnom radu sa pacijentima ili kao psiholozi, psihijatri, psihoterapeuti a i svima ostalima koji žele proraditi na sebi i koji žele naučiti biti sretniji.

Najvažniji od 14 principa po Fordyce je onaj koji je naveo kao zadnji četrnaesti po redu a to je: „Smatrati vlastitu sreću najvažnijim ciljem“.

 

Ukoliko ste zainteresirani za ovu edukaciju kontaktirajte nas na telefon 01 / 377 4616
ili nam pošaljite e-mail: centarkbt@gmail.com


Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju 2011.