photo

Edukacija
- “Komunikacija i asertivnost radionica”

 

Cilj ove radionice je dati psiholozima neka osnovna znanja iz komunikacije verbalne i neverbalne (kako aktivno slušati, neverbalni znakovi, prepoznavanje emocija) te znanja o komunikacijskim stilovima: asertivni, pasivni i agresivni.

Najveća pozornost biti će na asertivnom stilu.

Asertivnost je sposobnost izražavanja mišljenja, prava, želja, potreba, emocija bez osjećaja anksioznosti i osjećaja krivnje i poštujući druge osobe i samoga sebe. Asertivnost je socijalna sposobnost, operativni model koji nam omogućuje da komuniciramo sa drugima na efikasan način.

Biti će objašnjene tehnike davanja kritika i davanja komplimenata te tehnike obrane na kritike. Praktični dio će se odvijati kroz upotrebu upitnika o asertivnosti te role playing.

Edukacija je organizirana na taj način da će je psiholozi moći u potpunosti i po jednakom modelu upotrijebiti u radu sa svoji klijentima (djecom, adolescentima u školi, odraslima, radnicima u radnoj organizaciji /menagerima/ ili pacijentima sa različitim psihičkim poremećajima).

 

Ukoliko ste zainteresirani za ovu edukaciju kontaktirajte nas na telefon 01 / 377 4616
ili nam pošaljite e-mail: centarkbt@gmail.com


Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju 2011.