photo

Edukacija
- Mobing (psihološko maltretiranje na radnom mjestu) i stres na radu

 

1. OPCENITO O “MOBBINGU”

 • 1.1. Sto je mobbing (definicija)
 • 1.2. U cemu se sastoji mobbing, koje su to mobbizirajuce aktivnosti?
 • 1.3. Vrste mobbinga
 • 1.4. Ucestale karakteristike mobbera (onaj koji mobbizira), zrtve i radnih organizacija u kojima postoje slucajevi mobbinga
 • 1.5. Epidemioloski podaci
 • 1.6. Fase mobbinga

2. POSLJEDICE MOBBINGA

 • 2.1. Prve reakcije zrtava mobbinga
 • 2.2. Posljedice mobbinga na zdravlje
 • 2.3. Ostale posljedice mobbinga za pojedinca, za rdnu organizaciju i za cijelo drustvo
 • 2.4. Zadaci psihologa (psihodijagnostika)
 • 2.5. Moguce dijagnoze u slucaju mobbinga (Iskustvo u Klinici za rad u Milanu)
 • 2.6. Vrste pomoci zrtvama mobbinga

3. PREVENCIJA

 • 3.1. Primarna (prevencija stresa, rad na motivaciji za rad, davanje velike vrijednosti pojedincu, planiranje razvoja karijere ecc.)
 • 3.2. Sekundarna (savjetovanje, medijacija)
 • 3.3. Tercijarna (rana dijagnoza, grupe samopomoći, rehabilitacija u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama, zakoni)

4. MOBBING, STRES, KONFLIKTI

 • 4.1. Slicnosti i razlike
 • 4.2. Radni stres
 • 4.3. Prevencija radnog stresa u radnim organizacijama

5. PRAKTICNI DIO

 • 5.1. Prikaz istinitih primjera mobbinga u radnim organizacijama – rad u grupama
 • 5.2. Provjera znanja

 

Ukoliko ste zainteresirani za ovu edukaciju kontaktirajte nas na telefon 01 / 377 4616
ili nam pošaljite e-mail: centarkbt@gmail.com


Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju 2011.