photo

Edukacija
- “Wartegg test ličnosti” - napredni

 

Od 2004. godine, od kada je ovaj test u Hrvatskoj postao dostupan, za njegovu primjenu obučeno je preko 500 psihologa. Iskustva su pokazala kako je test izrazito primjenjiv u svakodnevnoj praksi psihologa (kliničkoj, organizacijskoj, školskoj). No, kao i kod drugih projektivnih testova, vještina adekvatne interpretacije neposredno je ovisna o iskustvu i znanju i njihovoj interakciji.

Ova napredna edukacija namijenjena je isključivo onim psiholozima koji su završili osnovnu edukaciju. U sklopu jednodnevne edukacije imat ćete priliku produbiti svoja znanja o interpretaciji rezultata testa. Naglasak će biti na praktičnom rješavanju nejasnoća i nedoumica koje se javljaju u svakodnevnoj primjeni. U prvom dijelu pažnja će biti usmjerena na pružanje odgovora na najčešća pitanja i nedoumice koji se javljaju primjenom Wartegg testa crteža. U drugom dijelu, sudionici će imati priliku prikazati slučajeve iz svoje prakse, donijeti na uvid protokole ispitanika (i ostale testne rezultate), te će rad biti organiziran na konkretnim primjerima. Dio radionice će biti posvećen načinima iznošenja rezultata testiranja Wartegg testom crteža u nalazima.

Edukacija je prijavljena Hrvatskoj psihološkoj komori u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja.

Ukoliko ste zainteresirani za ovu edukaciju kontaktirajte nas na telefon 01 / 377 4616
ili nam pošaljite e-mail: centarkbt@gmail.com


Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju 2011.