photo

Mobing
(psihološko maltretiranje na radnom mjestu)

 

 

 

FARMAKOLOŠKA POMOĆ

 

U slučaju mobinga, problemu farmakološke terapije, za koju je odgovoran isključivo liječnik, mora biti pridana velika pozornost. Na samom početku, pacijent je osoba koja pati, ali nije bolesnik u tradicionalnom smislu. Bit će vrlo važno pomoći osobi da postigne zadovoljavajući san, intervenirati na psihosomatske poteškoće koje uvijek prate takve situacije, djelovati na anksioznost i/ili na pretjeranu reaktivnost. Stoga se pacijentu daju anksiolitici (benzodiazepin), antidepresivi (serotoninergici), hipnotici i simptomatski lijekovi za različite somatoformne poteškoće.

Uloga liječnika je i u tome da uoči kad je psihofizička ravnoteža žrtve narušena i kada pacijent počinje imati simptome prave patologije psihijatrijskog tipa te stoga postaje nužna intervencija specijalista.

Jednostavnije rečeno, kada se, između ostaloga, uoči da je pacijent nemoćan prema mobizirajućim napadima ili previše usmjeren na problem toliko da riskira izgubiti razum ili ima napade panike, osim farmakološke terapije, potrebno je potražiti i psihološku pomoć koja će mu pomoći kontrolirati situaciju.


Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju 2011.