photo

Mobing
(psihološko maltretiranje na radnom mjestu)

 

 

 

INFORMATIVNI RAZGOVOR (SAVJETOVANJE O TOME ŠTO JE MOBING)

 

Žrtva mobinga, fizički i emotivno istrošena, riskira učiniti pogrešne korake koji mogu još više narušiti njezino zdravlje i pogoršati situaciju na radnom mjestu.

Prvi savjet koji joj se može dati jest taj da ne donosi nagle odluke koje se neće moći promijeniti. Svaka odluka donesena pod pritiskom jakih emocija pokazat će se u budućnosti nezadovoljavajućom.

Dakle, ne treba reagirati “osobnim ostavkama zbog očaja”, prihvatiti prisilni odlazak u mirovinu ili slično. Važno je slijediti savjete koje donosimo (ISPESL, Clinica del lavoro, CGIL, CISL, UIL Lombardia, 2000).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1. Ne popustiti i ojačati sebe

Prvi korak koji mora učiniti žrtva mobinga jest točno shvatiti u kojoj se situaciji nalazi i znati da će morati sama sebi pomoći jer vanjska pomoć liječnika, psihologa, odvjetnika i sindikata vrijedna je, ali ne može zamijeniti vlastite akcije.
Dakle, kako se žrtva mobinga treba ponašati?
Najbolji je izbor da ne napušta radno mjesto, pogotovo ako već nema u izgledu neko novo zaposlenje, i da reagira na napade.
Vrlo je korisno odgovoriti na maltretiranja na miran, ali jasan i odlučan način i pokazati agresoru i svjedocima da se ponašanje agresora (zlostavljača) danas naziva poznatim nazivom mobing ili psihičko, moralno maltretiranje.
Ako je ikako moguće, potrebno je pokušati naći zajednički jezik i na miran način izaći iz mobizirajuće situacije.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2. Skupiti informacije

Žrtva mora pokušati prikupiti sve informacije koje bi u budućnosti mogle biti dokazi u sudskom postupku.

Skupljanje informacija i dokumenata treba obuhvatiti sljedeća područja:

a) sve o mobingu i zlostavljaču (potrebno je znati sve o neprijatelju),

b) radnu sredinu: važno je ispitati je li mobing uobičajena strategija tvrtke za oslobađanje od nepoželjnih osoba ili je riječ o individualnom slučaju,

c) privatne informacije

– napredak u karijeri (razine, nagrade)
– zapisati sve mobizirajuće aktivnosti (u čemu se sastoje, datumi, mjesto, imena ljudi koji su bili prisutni)
– psihofizičke posljedice
– posljedice na socijalne odnose (obitelj, prijatelji)
– dijagnosticirati sve psihofizičke i psihosocijalne posljedice mobinga u nekoj od specijaliziranih ustanova za žrtve mobinga.

 

Žrtva treba biti oprezna
– Važno je poštovati privatnost drugih.
– Potrebno je izbjegavati tražiti informacije od prijatelja ili suradnika bliskih zlostavljaču.

Gdje se mogu tražiti informacije
– Kontaktirati druge osobe koje imaju isti problem ili su ga imale u prošlosti.
– Pričati sa starijim ili bivšim radnicima.
– Ocijeniti postojanje agresivnog ponašanja ili antisindikalno držanje unutar tvrtke.

Uvijek skupiti:
– ime izvora podataka,
– datume događaja,
– dokumente, e-mailove, zabilješke i sav pisani materijal koji potvrđuje određenu mobizirajuću situaciju. Čak i neodgovaranje na pismo može biti dokaz o pogoršanju odnosa.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3. Žrtvi su potrebni saveznici, svjedoci i pomoć

Žrtvi mogu pomoći:
– stariji kolege na visokom položaju ili kolege koji su zaštićeni
– sindikat – udruga za pomoć žrtvama mobinga
– liječnik opće prakse, liječnik medicine rada, psiholog, psihijatar itd.
– odvjetnici
– grupe za samopomoć za žrtve mobinga.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4. Udaljiti se s radnog mjesta

Kada stres na poslu i psihička napetost postanu neprihvatljivi, pomišljamo da bi bilo najbolje napustiti posao i ostaviti za sobom nepodnošljivu situaciju. Žrtva mobinga može se odlučiti za privremeno ili definitivno udaljavanje, ali u oba slučaja izbor treba ozbiljno procijeniti.

 

Privremeno udaljavanje: premještaj ili bolovanje

Premještaj
U nekim slučajevima može biti korisno tražiti premještaj ako to struktura tvrtke omogućuje (npr. ako tvrtka ima različite odjele ili nekoliko sjedišta). Katkad taj izbor može biti dobro rješenje jer se na taj način eliminiraju međuljudski konflikti koji su bili u osnovi mobinga. Međutim, ako mobing potječe od najviših vrhova u tvrtki, to rješenje može biti osporavano upravo zbog toga što se želi postići da radnik sam da otkaz.

Bolovanje
Razdoblje odmora može biti korisno jer pomaže smirivanju psihološke napetosti i može se mirno razmotriti situacija.
Međutim, predugačko izbivanje s posla može pogoršati proganjanje i učiniti još napetijim odnose s tvrtkom; tipičan način da se nastavi maltretiranje radnika jest da mu se tijekom bolovanja često šalju liječničke kontrole koje mogu još više pogoršati situaciju.

 

Definitivno udaljavanje – ostavka

Činjenica da je priklješten uza zid može potaknuti žrtvu mobinga da jedini mogući izlaz vidi u vlastitom otkazu.
Napuštanje posla u svakom je slučaju poraz za žrtvu mobinga jer se ona povlači ostavljajući zlostavljača nekažnjenoga. To je vrlo težak udarac našem samopoštovanju, a žrtva riskira da ne nađe novi posao u kratkom roku.
Međutim, kada je psihofizičko stanje žrtve vrlo narušeno, kad se pojave ideje o suicidu ili ubojstvu zlostavljača, važno se odmah udaljiti s radnog mjesta i po cijenu osobnog otkaza.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5. Napisati formalni protest direktoru tvrtke opisujući mobizirajuću situaciju i tražeći hitna rješenja.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

6. Sudski (pravni) put

Kad ne uspiju nikakvi pokušaji nagodbe i rješavanja problema, posljednja mogućnost koja ostaje jest sudski postupak:
– protiv nepravednog otkaza
– za zadovoljavajuću materijalnu odštetu pri osobnoj ostavci
– za odlazak u prijevremenu mirovinu ali uz dodatnu odštetu
– za dobivanje odštete za nanesenu “biološku štetu”.

Moramo biti svjesni da je sudski put vrlo dugotrajan i zahtijeva ulaganja, odnosno gubitak psihofizičke energije, a često dovodi i do materijalnih gubitaka.

Pri izboru odvjetnika treba paziti na nekoliko svari:
– izabrati odvjetnika koji već ima iskustva sa sličnim slučajevima
– izbjegavati odvjetnike koji su surađivali s tvrtkom
– osigurati da žrtvu slijedi uvijek isti odvjetnik od početka do kraja sudskog procesa
– odlučiti zajedno s odvjetnikom koji su ciljevi što ih žrtva želi ostvariti i postići da joj strategije budu vrlo jasne
– odrediti kalendar susreta s odvjetnikom
– donijeti sav skupljeni materijal u kronološkom redoslijedu.

Vrlo je važno imati na umu da nakon neopravdanog otkaza, s povratkom na radno mjesto nakon sudskog procesa, mobing možda ostaje samo zamrznut na kratko vrijeme, ali osnovni problemi ostaju i često se čak pogoršaju.

Tada treba:
– nastaviti prijavljivati maltretiranje
– obavijestiti što je moguće više osoba o tome
– pokušati postići da vaša situacija postane javna.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7. Obitelj i prijatelji

Racionalan razgovor s članovima obitelji i prijateljima pomoć je u postizanju svijesti o problemu i kreiranju klana protiv zlostavljača.
Važno je, međutim, biti oprezan da se ne upadne u ekstremnost, tj. da se ne pretjera s istresanjem problema na druge, opsesivno se koncentrirajući na situaciju. Takva reakcija može učiniti osobe koje okružuju žrtvu neosjetljivima na problem i na taj način uzrokovati dodatnu žrtvinu osamljenost i konfliktnost.
Korisno je potražiti psihološku pomoć u grupama za samopomoć ili u specijaliziranim centrima, da bi se izbjeglo, koliko je to moguće, uvlačenje obitelji i socijalnog kruga žrtve u konflikte na radnome mjestu.


Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju 2011.